Tarieven

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar 10:00-18:00 (06-55884908)

Huiswerkbegeleiding

Maandag- t/m vrijdagmiddag 15:30-18:30 uur
Maandagavond & Dinsdagavond 18:30-21:00 uur
Zondag 11:00-14:00 uur

Schoolvakanties en feestdagen gesloten

Herfstvakantie: 20 oktober t/m 28 oktober

Kerstvakantie: 22 december t/m 6 januari

Voorjaarsvakantie: 16 februari t/m 24 februari
Goede vrijdag: 19 april
Pasen: 21 en 22 april
Meivakantie: 27 april t/m 5 mei
Hemelvaart: donderdag 30 mei
Pinksteren: 9 en 10 juni
Zomervakantie: 13 juli t/m 25 Augustus

Intensieve huiswerkbegeleiding

 • Intakegesprek en plan van aanpak: gratis
 • tussentijds contact met ouders en/of school: gratis
 • 10% korting bij meer dan één kind uit een gezin

Maandbedragen:

 • 1 x per week huiswerkbegeleiding:  € 175
 • 2 x per week huiswerkbegeleiding:  € 260
 • 3 x per week huiswerkbegeleiding:  € 310
 • 4 x per week huiswerkbegeleiding:  € 360
 • 5 x per week huiswerkbegeleiding:  € 410

Bijles

 •  € 40 per bijles van 1 uur

(€ 35 per bijles voor leerlingen die ook gebruik maken van huiswerkbegeleiding)

Brugklastraining, hoe plan ik mijn huiswerk

 • 7 x bijeenkomst in groep ( hooguit 6 kinderen):  €190 ( inclusief werkboek)
 • 7 x individueel:  € 320 ( inclusief werkboek)

Hulp bij studiekeuze

 • De kosten van dit programma zijn € 295,00
 • Inclusief de online test, een uitgebreid rapport over de studiekeuze en een persoonlijk advies gesprek

Faalangsttraining

 • Op maat gemaakte training door klinisch psycholoog, prijs afhankelijk van duur training

Cogmed werkgeheugentraining

 • Een volledige Cogmed werkgeheugentraining kost, inclusief de licentie en de coaching, €850.
 • De standaard online -training duurt 5 weken, 5 dagen per week, 45 minuten per dag.
 • Voor meer informatie: www.cogmed.nl.

Diagnostiek

Intelligentietest (wisc III-nl voor kinderen van 6-17 jaar)
Inclusief: intake gesprek, afname test 3 uur, eindgesprek, rapportage kost € 550,00.

Afname van aanvullende testen is mogelijk, zoals prestatie-motivatie en faalangst test, aandacht- en concentratietests, test voor executieve functies, testen van werkgeheugen, testen van sociaal-emotionele ontwikkeling.
Indien er bij uw kind een vermoeden op een diagnose bestaat, is vergoeding vanuit de gemeente mogelijk, mits u een verwijzing heeft van de huisarts ( zie onder vergoedingen).

Vergoedingen

De diagnostiek en eventueel daaruit voortvloeiende behandeling/training kan vergoed worden door de gemeente , mits de huisarts of een andere erkende zorgverlener (medisch specialist, schoolarts of Ouder Kind-team) verwijst.
De verwijsbrief moet voldoen aan een aantal criteria:

 • datum die op verwijsbrief staat moet voor het eerste gesprek zijn
 • de naw-gegevens van het kind
 • de naw-gegevens van verwijzer
 • AGB-code verwijzer
 • een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis
 • een expliciete keuze van de verwijzer voor generalistische basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ.
 • stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

Remedial teaching

( groep 7 en 8 basisschool):

 • €40 per sessie van een uur.

Er is geen BTW verschuldigd over bovenstaande bedragen.